Češka v Ugandě


Patricie Švůgrová píše o své cestě do africké Ugandy, kde pracovala v místním sirotčinci.